SUNBEAM

Indlægget indeholder affiliate links. Det betyder, at jeg får en procentdel af salget, hvis du kan bruge anbefalingen og følger linket.

Garn: Højlandsuld fra Garnudsalg.dk (løbelængde cirka 550m/100g) eller i Loft fra Brooklyn Tweed. Sweateren strikkes med dobbelt tråd.

Strikkefasthed: 18 masker og 24 pinde pr. 10 cm x 10 cm i glatstrik.

Størrelser: 1-2 år.  Mål: Overvidde (cirka): 54 cm.  

Pinde: Rundpind (60cm) nr. 4 og nr. 4,5. Strømpepinde nr. 4 og 4,5.

Garnforbrug (cirka): 125 gram.

Sweateren strikkes oppefra og ned, og rundt på rundpind og strømpepinde. Sweateren strikkes på vrangen for at ”spare på” vrangmaskerne, og vendes til allersidst.

Beskrivelse af udtagningerne: ”1 ret ud” betyder, at du skal strikke to masker i én maske, ved først at strikke en ret i masken, uden at tage masken af pinden, og bagefter strikke en retmaske bagfra (drejet) i samme maske.

Slå 54 masker op på rundpind nr. 4,5, saml maskerne og strik rundt. Placér en maskemarkør for at vise starten på omgangen.

Strik to vrang, en ret de første fem omgange.

På næste omgang udvides ved at strikke hver tredje maske ”en ret ud”.

Strik to vrang, to ret de næste fem omgange.

På næste omgang udvides ved at strikke hver fjerde maske ”en ret ud”.

Strik to vrang, tre ret de næste fem omgange.

På næste omgang udvides ved at strikke hver femte maske ”en ret ud”.

Strik to vrang, fire ret de næste fem omgange.

På næste omgang udvides ved at strikke hver sjette maske ”en ret ud”.

I det følgende fortsættes mønsteret: To vrang, fem ret.

Når alle udtagningerne er foretaget, er der 126 masker i alt på pinden.

Strik videre indtil arbejdet måler cirka 15 cm.

Nu skal arbejdet deles, så maskerne fordeles mellem masker til krop og masker til ærmer.

Opdelingen af krop og ærmer: Strik 42 masker (fronten), sæt 21 masker på en ventetråd (ærme), strik 42 masker (bagsiden), sæt 21 masker på en ventetråd (ærme). Samtidig slås der 7 nye masker op under hver arm.

Kroppen: Herefter strikkes kroppen over de tilbageværende 98 masker på pinden. Når kroppen måler cirka 22 cm målt fra under ærmet, skiftes til rundpind nr. 4.

De næste seks omgange strikkes rib (en ret/en vrang), og maskerne lukkes løst af.

Ærmerne: Saml ærmemaskerne op fra ventetråden med de største strømpepinde, og slå 7 ekstra masker op i ærmegabet, så der er 28 masker i alt til ærmet. Strik videre på strømpepindene indtil ærmet måler cirka 22 cm, og skift herefter til de mindste strømpepinde.

Strik seks omgange rib (en ret/en vrang) og luk maskerne løst af.

-0-

Husk, at du kan følge mig på instagram eller bloglovin

 

-0-

Yarn: Highlandswool from Garnudsalg.dk (yardage approximately 550m/100g). The sweater is knitted with double thread. Gauge: 18 stitches and 24 rows per 10 cm x 10 cm in stocking stitch. Sizes: 1-2 years. Dimensions of chest (approx.): 54 cm. Needles: Circular needles (60cm) no. 4 and no. 4.5. Double pointed needles no. 4 and no. 4.5. Yarn consumption (approx.): 125 grams.

The sweater is worked from the top down, and in the round on circular needles and double pointed needles. The sweater is knitted with the inside out to “save on” the garter stitches.

Description of the increases: The increases are made by knitting “Knit One Front & Back (k1f&b)”, which means that you knit two stitches in one stitch by first knitting the stitch without removing it from the needles, and then knit a another stitch from behind (turned) in the same stitch.

Cast on 54 stitches on circular needle size 4.5 mm, assemble the stitches and knit in the round. Place a mask marker to show the beginning of the round.

Knit “two purl, one knit” all the way around, on the first five rounds.

On the next round, increase by knitting every third stitch k1f&b.

Knit “two purl, two knit” all the way around, on the next five rounds.

On the next round, increase by knitting every fourth stitch k1f&b.

Knit “two purl, three knit” all the way around, on the next five rounds.

On the next round, increase by knitting every fifth stitch k1f&b.

Knit “two purl, four knit” all the way around, on the next five rounds.

On the next round, increase by knitting every sixth stitch k1f&b.

In the following, knit “two purl, five knit” all the way around.

When all the increases are made, there are 126 stitches in total on the needles.

Continue knitting until the work measures approximately 15 cm.

Now divide the stitches into stitches for the body and stitches for the sleeves.

The division into body and sleeves: Knit 42 stitches (the front), place 21 stitches on a waiting thread (sleeve), knit 42 stitches (the back), place 21 stitches on a waiting thread (sleeve). At the same time cast on 7 new stitches under each arm.

Body: Now knit the body over the remaining 98 stitches on the needle. When the body measures approximately 22 cm measured from under the arms, change to circular needles no. 4.

Knit the next six rounds rib (one knit/one purl) and cast the stitches off loosely.

Sleeves: Pick up the sleeve stitches from the waiting thread with the largest double pointed needles and cast on 7 extra stitches under the arms. Now there are 28 stitches in total for the sleeves. Continue knitting stocking stitches until sleeve measures approximately 22 cm, then change to the smaller needles.

Knit six rounds rib (one knit/one purl) and close the stitches off loosely.