All Posts By

Jane

0 In Investeringer

Om investering for begyndere – af Sarah Ophelia Møss, Ophelia Invest

Sad Woman, Esteem, Doubt, Art

Jeg har glædet mig meget til at dele dette indlæg. Efterhånden, som jeg har delt lidt om min egen investeringsrejse her på bloggen, har jeg fået en del spørgsmål om aktier og investering. Og da jeg stadig har meget at lære, og ikke vil dele min egne metoder, før jeg er nået længere, så har jeg fået den klogeste, sejeste kvindelige, iværksætter og super-investor til at dele sin viden med os. Så nu giver jeg ordet til Sarah Ophelia Møss.

Er aktie-investering for mig?

Personligt synes jeg at investering er for alle, hvilket også er mit yndlings hashtag. Der er absolut ingen grund til at hvorvidt vi investerer eller ej skulle afhænge af hvor i landet vi bor, hvilken familie vi har, hvor mange penge vi har, hvem der er i vores netværk, hvilket køn vi har osv. Der er en generel værdistigning på aktiemarkedet på ca 7 procent. Det betyder at sætter vi 10.000 danske kroner ind i aktiemarkedet i dag, lunter 10 år ud i fremtiden, så har vi nu 20.100 kr i stedet hvoraf 10.100 kr er afkast. 

Hvis vi også havde tilføjet, lad os sige, 500 kr hver måned i de 10 år, havde vi haft 107.000 kr hvoraf 36.600 kr er rent afkast – “gratis penge” (som du får for at have taget en risiko, risiko ja, men faktisk er de 7 procent muligt med meget lav risiko. Det vender vi tilbage til).

Til sammenligning mister vi oceaner af penge til inflation i det nul-rente miljø som vi har i øjeblikket. Hvis vi har 100.000 kr stående i banken til nul i rente, så er købekraften faldet til 82.000 efter 10 år. Du kan altså købe for 18.000 kroner mindre end i dag. Der kan du vælge flere løsninger, investere som nævnt oven for, eller bare bruge de 100.000 kr nu – det er nemlig alt andet lige der hvor du får mest ud af dine hårdt optjente penge;)

Du kan selv lege med tallene på den app der hedder Savings Lab og høre mere om investering for begyndere i afsnit 1 af min podcast Ophelia Invest Talks.  #investeringforalle

Hvad er værdipapirer?

Først så lad os lige vende begrebet “værdipapirer” som både aktier og obligationer hører ind under. Vi køber værdipapirer for at øge og/eller beholde værdien af vores midler. Det kan være med enten et kort eller langt sigte. Og der kan være flere årsager til at vi vælger at købe et specifikt værdipapir. Vi vil måske gerne støtte op om et selskab eller vi kan måske se at der er en fremtid for denne branche som vi gerne vil tjene penge på. Hvis vi er heldige lapper de over hinanden. Langt de fleste værdipapirer forventes at stige i værdi over tid. Aktier stiger som nævnt gennemsnitligt 7 procent om året hvorimod obligationerne tilbyder et stabilt men ganske lavt afkast.

Hvis en virksomhed skal bruge penge kan de skaffe dem på flere måder: 1) Den udsteder nye aktier, og afgiver dermed kontrol for penge. 2) Den udsteder virksomhedsobligationer, og låner penge af institutionelle og private investorer mod at betale en rente samt betale pengene tilbage når lånet udløber. 3) Den kan låne penge i banken under nogenlunde samme vilkår som med obligationerne. 4) Den kan få en institutionel eller privat investor til at købe sig ind i virksomheden, investoren får aktier, virksomheden får penge – og mister kontrol.

Hvad er en aktie

Når vi køber en aktie, som er et værdipapir, køber vi en lille bitte del af det selskab som har udstedt aktien. Det giver os ret til den værdistigning der skabes i selskabet over tid da vi kan sælge aktien på et senere tidspunkt til (forhåbentlig) en højere pris end vi gav for aktien da vi i sin tid købte den. At eje aktier i et selskab giver os også ret til at deltage i selskabets årlige generalforsamling ligesom det giver os ret til at få del i selskabets overskud, skulle det besluttes på generalforsamlingen, at selskabet vil dele hele eller dele af årets overskud ud mellem alle aktionærerne.

Du kan læse mere om aktier HER.

Hvad er en obligation

Man taler om tre forskellige typer obligationer med hver deres risikoniveau. 1) Der er statsobligationer, her låner institutionelle og private investorer penge til en stat mod at modtage en rente så længe lånet løber, ligesom de kan forvente at få hele det udlånte beløb tilbage igen. 2) der er realkreditobligationer som bliver udstedt af realkreditinstitutterne, når vi der låner penge til at købe hus eller lejlighed for. Dernæst køber institutionelle eller private investorer obligationerne og på den måde hjælper vi faktisk hinanden med at få råd til vores boliger – jeg synes det er lidt hyggeligt, når man stiller det op sådan 🙂

Begge disse to typer obligationer er meget sikre. Hvis vi holder os til Danmark og andre vestlige lande, bør der faktisk ikke være nogen risiko forbundet med det. Der er til gengæld heller ikke meget afkast at hente, kun få procent, hvis vi er heldige lige nok til at udligne inflationen som gerne skal ligge på ca 2 procent i gennemsnit. 

Og så kommer vi til virksomhedsobligationerne. Her er der afkast at få. Men det er fordi vi her udsætter vores penge for større risiko. Her er det virksomhederne der gerne vil låne penge, og som i forklaringen længere oppe, kan virksomheden altså gøre dette ved at udstede virksomhedsobligationer. Det fungerer på samme måde som ved de andre. Der er et ratingsystem som er godt at være opmærksom på når man handler virksomhedsobligationer: Det går fra AAA som er de mindst risikable (med lavest afkast) til D som er mest risikable (med størst potentielt afkast). 

Du kan læse mere om obligationer, risiko og ratingsystemet HER.

Hvad er en fond?

Som med så mange andre steder i livet, så kan vi mere hvis vi er mange der går sammen. Så står vi stærkere. Sådan er det også når det handler om investering. 

Noget af det vigtigste, når vi investerer, er, at vi får spredt vores penge ud over mange forskellige aktier/aktivklasser (aktivklasser: Aktier, obligationer, fonde, ejendom, råvarer (guld/olie) mm). Faktisk er spredning mest vigtigt, når vi ved mindst, for så er det rigtig svært for os at vælge “det rigtige”. Men det koster mange penge at købe mange forskellige aktier, og måske har vi bare 500 kroner om måneden som vi gerne vil investere.

Der kommer investeringsforeningerne på banen med deres smarte produkter: Fondene.

En fond er en kurv med mange forskellige aktier eller obligationer i. Så kan vi bare købe en andel af kurven og få en stor spredning på meget få midler. Man kan fx købe en fond med 1.600 forskellige aktier i for ca 150-200 kroner. Det er virkelig smart. Man skal selvfølgelig betale et lille gebyr for at få stillet produktet (fonden) til rådighed, og her vil vi naturligvis gerne have at gebyret er så småt som muligt. Gebyret hedder ÅOP, Årlige Omkostninger i Procent og den nævnte fond koster til eksempel 0,5 procent i ÅOP. Det er meget gennemsnitligt og en ok størrelse.

Der er også noget der hedder en ETF. Det er fonde der handles internationalt og som derfor har en lavere ÅOP. Det er dog ikke så attraktivt at handle ETFer skattemæssigt hvis vi handler for “frie midler”, det vil sige ikke selskabs- eller pensionsmidler. 

Du kan læse mere om beskatning af værdipapirer HER.

Du kan læse mere om investeringsforeninger og fonde HER.

Valg af platform

Når vi skal handle værdipapirer skal vi først vælge hvorigennem vi vil handle. Der er særligt tre online platforme (børsmæglere) der er populære blandt private investorer: Nordnet, DeGiro og SaxoInvestor. Men vi kan også sagtens investere via vores egen bank. 

Det vi skal være opmærksomme på når vi handler, er særligt de gebyrer der er forbundet med det. Det første gebyr er ÅOP. Det har vi allerede været inde på ifbm gennemgangen af investeringsforeninger og deres fonde. Og det er det kun der hvor ÅOP kommer på banen. 

Næste gebyr er kurtage. Et fancy ord for handelsomkostninger;) De kan svinge rigtig meget fra den ene platform (børsmægler) til den anden. Jo mere du handler desto vigtigere er det at have fokus på kurtagen på din platform, men når det er sagt, så betyder det ikke alverden hvis du kun handler en lille smule en gang imellem, fx køber 10 DSV aktier og 10 fondsbeviser én gang om måneden.

Kort fortalt så er fonde attraktive at handle på Nordnet (uddybes nedenfor), SaxoInvestor er god til skandinaviske enkeltaktier, dog med den hage at vi skal handle for minimum 1.000 kr af gangen og DeGiro er god til amerikanske enkeltaktier, for dem kan vi betale frygtelig lidt for i kurtage der.

Der er et enkelt sted hvor vi kan få lov at handle uden at betale kurtage: Via Nordnets værktøj Månedsopsparingen. Her kan vi handle op til 4 fone månedligt som vi kan vælge på en liste inde i værkstøjet. Basically så giver vi en indkøbsliste til vores egen lille robot, hvor der står hvad den skal handle og hvor mange penge den må bruge på det. Og så går den ellers på shopping den 5. i hver måned. 

Du kan læse mere om valg af platform HER.

Strategier og porteføljeopbygning

Allerførst smider jeg lige dette begreb på banen: DCA. Det står for Dollar Cost Averaging og lyder måske lidt kompliceret, men det betyder bare at vi køber ind i samme produkt, med samme tidsinterval for samme beløb. Fx fonde, hver måned for 1.000 kroner. Så er du klædt på til at gå videre:)

Der er mange måder man kan opbygge sin samling af værdipapirer, eller portefølje som det hedder. Hvilken strategi der passer til en, afhænger naturligvis af forskellige faktorer. Hvor lang tid vil vi gerne undvære pengene? Hvor meget tid vil vi gerne bruge på at gå og holde øje med og passe vores investeringer? Hvor mange penge har vi at investere og sidst men ikke mindst – hvem er vi? 

Overordnet set er der to hovedveje man kan gå: Enkeltaktier eller brede indeksfonde. Nogle sværger til det ene, andre til det andet. Man mange af os vælger en kombination. Det er jeg selv tilhænger af: En solid rugbrødsbund af fonde, store solide enkeltaktier som pålæg og evt nogle mindre selskaber, krypto eller andet sjov som karsen på toppen.

For 500 kr om måneden kan man med fordel oprette en månedsopsparing og købe ind i fx en bred global indeksfond (de dækker ofte den udviklede verden) og eventuelt supplere med en emerging market fond (der dækker mindre udviklede lande med potentiel større vækst/risiko).

For 5.000 kr om måneden kan vi både have månedsopsparingen med fonde men supplere med et par udvalgte solide enkeltaktier som vi med fordel stadig køber ind efter DCA metoden.

For 10.000 kr om måneden kan vi bruge flere penge på enkeltaktier. Vi kan fx vælge 10-20 store aktier fra Danmark og resten af Europa (der er valutarisikoen lavest) og købe ind i dem efter modellen: Aktie a, b, c, d, e i måned 1, aktie f, g, h, i, j i måned 2 og aktie k, l, m, n, o i måned 3. Og så starter vi forfra. Samtidig med at vi har vores lille rugbrødsmaskine i gang med fondene på månedsopsparingen ved siden af. 

Hvis vi har en pose penge fra arv, salg af ejendom eller andet, kan vi med fordel stadig bruge principperne fra det ovenstående. Og grunden til at det er smart er, at vi vil være så frygtelig kede af, at sætte alle vores penge i aktiemarkedet på én gang, i fald det samlede marked falder 30 procent dagen efter. Vi vil gerne tjene penge, men det er faktisk mindst lige så vigtigt ikke at tabe penge.

Kan man investere bæredygtigt?

Hvis man gerne vil investere bæredygtigt, altså kun sætte sine penge i selskaber der aktivt tager ansvar for et grønnere i morgen, så kan vi godt det. Det er dog lidt en jungle at finde rundt i fordi det både er nyt og hypet. Der er mange selskaber og fonde der selv kalder sig grønne, uden reelt at være det. 

Der findes en aktivt forvaltet fond (det betyder at de udvælger specifikke aktier under stor omhu, hvilket vi betaler for, dvs at ÅOP er højere). Den hedder SDG Invest. De er ekstremt committede til den grønne sag. Der er også Triodos fondene som man kan købe gennem Merkur Andelskasse. Af enkeltaktier kan man med fordel kigge på hvilke aktier der ligger i de fonde som jeg her har nævnt. Langt de fleste investeringsforeninger lader os nemlig kigge ned i hvad de har i de forskellige kurve. 

Du høre mere om bæredygtig investering i afsnit 18 af min podcast Ophelia Invest Talks og læse mere om samme HER.

Hvor kan jeg lære mere?

Jeg afholder løbende foredrag og workshops hvor man kan lære at investere i hele landet. Man kan følge med på eventkalenderen HER og købe billetter i webshoppen HER.

Hvis du har klikket på nogle af de link der har været ned igennem dette indlæg, så ved du allerede at jeg har en hjemmeside, som er et læringsunivers hvor alting handler om penge. Der er artikler, blog, podcast, webshop osv. Det er særligt artiklerne og podcasten der giver instantly udbytte i form af viden om investering. Både artiklerne og podcasten kommer godt omkring det meste, og jeg vil altid gerne høre fra dig, hvis du har forslag til emner jeg kan tage op der.

Hvis du gerne vil sparre med ligesindede driver jeg to gratis communities på Facebook hvor der løbende inviteres til også gratis events. Disse er oftest i Kbh. Den ene gruppe er for kvinder på alle niveauer, den hedder Kvindelogen Investeret. Den anden er for begge køn rettet mod nye/re investorer, den hedder Aktieklubben Danmark. 

Du er meget velkommen til det hele – the more the always merrier <3

Mit vigtigste budskab er: You’ve got this. Giv det lidt tid, læs lidt, spørg lidt, og så kan du inden længe kalde dig investor 🙂

Kærligst Sarah Ophelia Møss, Ophelia Invest & Forlaget Penge

-0-

Tusind tak til Sarah for at gøre os alle meget klogere. Hun har iøvrigt også udgivet bogen Den lille guide til investering, som er det perfekte opslagsværk til den nye investor.

God aften derude.

-0-

Husk, at du kan følge mig på instagram eller bloglovin.

6 In Minimalisme

Den lille guide til minimalisme


Bogen er endelig ude af mine hænder, og nu mangler der blot en grundig korrekturlæsning og så kommer den ud i verden. Det er skræmmende og fedt. Men jeg glæder mig meget til at høre, hvad i synes. Og så har jeg tænkt på noget, som kunne være lidt fedt. Til august, når bogen er ude, og I har haft tid til at læse den igennem, så vil jeg gerne lave en fælles oprydning af vores hjem – sammen.

Mit formål med bloggen har altid være at dele mit budskab om at det gode liv ligger i at leve mere færre ting, og at komme i kontakt med andre på samme rejse. Det er derfor jeg elsker verdens bedste facebook-gruppe så meget. Derinde er vi fælles om at være på vej mod et bedre liv med færre ting, og vi kan lære af hinandens erfaringer, fejltrin og ups’ere.

Og den fællesskabs-følelse vil jeg genskabe med bogen. Så fra 1. august og frem kører jeg et forløb, hvor vi sammen går alle områder at hjemmet igennem og skiller os af med det overflødige. Det lyder nemt, og det bliver det måske også 🙂 Jeg håber, at du har lyst til at være med. Forløbet består dels af indlæg her på bloggen og i facebook-gruppen. Der er ingen købetvang af bogen for at deltage, men jeg vil selvfølgelig blive glad, hvis du har lyst til at have den i din bogsamling.

Vil du være med?

Hav en dejlig aften derude.

-0-

Husk, at du kan følge mig på instagram eller bloglovin.

1 In Minimalisme

Om sårbarhed og mod …

Jeg er ved at sende en lille bog ud i verden. Det er min første, og derfor virker det skræmmende og ukendt. På trods af, at jeg har smidt ord ud i verden via denne blog siden 2014, så føles det nyt og farligt. Der vil være nogen, der elsker bogen (håber jeg), og det er nogen, der vil hade bogen (med sikkerhed). Og det er i dette spændingsfelt vi bevæger os. Os, der skaber noget fra bunden, giver det liv og sender det ud i verden – velvidende, at “this might not work”.

Jeg har forlængst vænnet mig til kritik og mikro-shitstorme her på bloggen, for det er prisen for at mene noget lidt kontroversielt indimellem, og sige det højt. Men på bloggen kan vi have en dialog, når vi ikke er enige, og jeg kan forklare mig selv. Men bogen står helt alene, som en lille usikker toddler mod resten af verden. Men jeg øver mig i at leve efter Brene Browns kloge ord om at være i verden med sin sårbarhed og hele væsen. Så nu er det ved at være tid til at give slip, og lade bogen leve sit eget liv 🙂

Generelt så øver jeg mig i mod disse dage. I at gå nye veje, og se hvor de kan bringe mig hen. Jeg holder kaffe(the-)møder med spændende mennesker, stikker tæerne i nyt vand og prøver mig frem. Det er spændende og det er trættende, når man er sådan én, der gerne vil have en facitliste og en garanti for, at alt nok skal gå godt.

Og samtidig så går jeg og tænker over, hvad min måde at leve på egentlig hedder. For jeg er en dedikeret minimalist, ressourcenørd, klimatosse, mormorlivs-fan, optimist, privatøkonomi-entusiast, bæredygtigheds-nysgerrig, og så meget mere, som ikke passer ned i nogen kasse. Så jeg tænker og skriver og prøver mig frem. Vi er så heldige at have fire ugers sommerferie i år, og de skal gå med at finde ud af, hvad resten af 2019 skal bringe. Når modet findes frem.

God aften derude.

-0-

Husk, at du kan følge mig på instagram eller bloglovin.

1 In Frugal Friday

Frugal Friday

Det er fredag og tid til en omgang frugal friday – dagen hvor vi fejrer de små bæredygtige minimalisme-hacks, som får os igennem ugen uden at smadre økonomien eller kloden undervejs 🙂

I denne uge har vi/jeg:

 • Klippet mit eget hår – efter guide herfra – og det lyder nok mere drabeligt end det var. Det var bare en lille studsning af spiserne, som virkelig trængte, og jeg orkede hverken turen til frisøren eller regningen, så dette blev en fin udskydning af behovet for en rigtig klipning.
 • Købte et par af lillebrors fødselsdagsgaver i genbrugen, fandt en spritnyt højtlæsningsbog, perler og perleplader. Du kan ikke se, at noget af det har været brugt, og det faldt i rigtig god jord.
 • På selvsamme genbrugstur fandt jeg skoene, som jeg skrev om her – til den nette sum af 40 kroner har jeg festskoene klar til de næste mange fester 😊 Fik jeg sagt, at jeg elsker genbrug.
 • Vi fejrer lillebrors fødselsdag i morgen, og det bliver med sædvanligt fokus på ikke at spilde mad undervejs. Min holdning er, at det sagtens kan være festligt uden at vi hælder penge direkte i skraldespanden 😊
 • Det giver vel næsten sig selv, at fester her i huset også bliver holdt uden engangsservice af nogen art. Vi er velsignet med en stor familie, så vi har købt ekstra tallerkener, glas osv., som står gemt væk i et skab og findes frem, når gæstelisten nærmer sig tyve. Det er måske ikke særligt minimalistisk, men giver så fin mening for den måde vi lever på.

Der er iøvrigt interessant weekendlæsning om H&M og greenwashing og den bedste kronik, som jeg længe har læst. 

Glædelig fredag derude.

-0-

Husk, at du kan følge mig på instagram eller bloglovin.

0 In Minimalisme

Om at give slip …

Der skete noget lidt sjovt idag. Jeg sidder jo med hovedet godt begravet i den sidste gennemskrivning af Den lille guide til minimalisme, og det er svært at undgå at blive inspireret til at rydde lidt op og ud. Så før jeg hentede drengene, så gennemgik jeg hurtigt mit eget og deres tøjskab med de meget kritiske briller på. Jeg har nemlig efterhånden opdaget min eget store udfordring, når det gælder oprydning.

Jeg er jo en inkaneret genbrugsshopper og før jeg blev virkelig bevidst om det, så fik jeg købt alt for meget hjem. Fordi det var billigt, og det var sjovt at jagte de gode kup. Men der er SÅ meget godt derude, så jeg har måtte lære kun at tage de aller-aller-bedst ting med hjem, for ellers får jeg fyldt vores hus op igen, hurtigere end du kan sige minimalist-blogger-type.

Gennem det sidste års tid, har jeg fået leveret de fleste af genbrugs-fejlkøbene tilbage til butikken, men jeg har beholdt nogle af de bedste ting for at sælge dem på dba. Men det er ikke lykkedes at sælge dem, så nu må jeg tage konsekvensen. Der må være en grænse for, hvor mange sider man kan skrive om ikke at lade dine ting eje dig, før femøren falder også hos forfatteren 🙂

Så jeg fik afleveret en hel pose tøj tilbage til genbrugen, herunder to par højhælede sko, som var købt dengang jeg troede, at jeg kunne gå i sådan nogle. Nu tog jeg konsekvensen og skilte mig af med dem, så andre kan få glæde af dem i stedet for. Og som det reneste eksempel på, at når man endelig giver slip på det gamle, er der plads til det nye, så stod det fineste, lyse par pumps, som jeg så fint kan gå i, og smilede til mig i vinduet.

Det samme skete dengang, da jeg endelig fik givet slip på farmors gamle spisestel. Ugen efter faldt jeg de fineste skåle i en helt andet kvalitet, som nu er i brug hver eneste dag. Så konklusionen må være, at bogen hjælper – eller noget 🙂

God aften derude.

-0-

Husk, at du kan følge mig på instagram eller bloglovin.

0 In Minimalisme

Om rod og ro …

Jeg brugte lidt tid i weekenden på at rydde op i skuffer og skabe. Ironisk nok, så har arbejdet med bogen gjort, at jeg ikke har kunne holde det normale flow i oprydningen herhjemme. Efter en lille times tid, herskede der igen normale tilstande de fleste steder i huset. Vi mangler dog en seriøs tur til storskrald med pap, en gammel madras osv.

Som über-minimalist, så er det ret sjovt at se, at når mit mentale overskud er lavt, så dukker rodet stille og roligt op. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om rodet også bliver en del af årsagen til det mentale underskud – det hjælper ihvertfald ikke.

Til gengæld så hjælper det mig altid at få ryddet op igen, får bundet de løse ender og vende tilbage til status quo. Som i min verden betyder, at ting står på deres faste pladser, og vi kun har de ting i huset, som vi rent faktisk skal bruge. Med drenge i voksealderen er det naturligvis hele tiden et moving target hvad vi rent faktisk skal bruge, men ved at holde deres garderobe til den minimalistiske side, så er det stadig nemmere når de skifter størrelser, og der skal færre nye (læs: genbrug) stykker tøj til.

Jeg sluttede dagen med større indre ro, end jeg har haft længe, hvilket blot bekræfter mig i, at det der minimalisme/ryd op i dit hjem-halløj, det virker rent faktisk. Og det er meget rart, når bogen om det nu snart er færdig 🙂

God aften derude.

-0-

Husk, at du kan følge mig på instagram eller bloglovin.

25 In Minimalisme

Hvad skal livet være …?

Advarsel: Dagens menu står på lommefilosofi for åben skærm.

Jeg fik rodet mig ind i en diskussion i FIREdanmark-facebook-gruppen her til formiddag. Årsagen er, at der er politisk snak om at sætte afgifterne op, så det bliver dyrere at køre bil. Og jeg er fan. Jeg synes, at det skal være dyrere at gøre de ting, som forurener, det gælder også flyvning, fast fashion, kødspisning og spild af vand og mad.

Jeg tror på, at den hurtigste vej til forandring er at ramme folk på pengepungen. Men jeg er også med på, at det ikke er helt sort og hvidt, og at højere afgifter på disse ting rammer den mindre købedygtige del af befolkningen hårdest. Denne skævvridning af samfundet er netop årsagen til de gule vestes store tilslutning i Frankrig.

Modargumentet mod afgifter på kørsel kan være, at det er nemt at sidde trygt og godt, tæt på s-togslinje og aftale, at det skal være dyrere at køre i bil. Hvilket primært rammer danskere i vandkants Danmark, som så – endnu engang – føler sig trådt på. Men det er umuligt at lave god, bæredygtig, fremtidssikret politik, uden at det ramme nogen. Og det er netop problemet med at overlade forandring til politikerne – hvis de stemmer for de upopulære tiltag, som en bæredygtig forandring af samfundet kræver, så bliver de ikke valgt næste gang – fordi nogen er sure over, at de må droppe bil nummer to, eller at flyrejser bliver dyrere.

Men hvad er alternativet? At lade være med at gøre noget, fordi vi træder nogen over tæerne. Det er ikke en reel mulighed. Men hvad skal de stakkels afgiftsramte, vandkantsdanskere så gøre? Her kan livsdesign være svaret. For der er faktisk muligheder, hvis man vil ændre sin situation. Man kan flytte tættere på job, eller skifte job, og jeg vil anbefale, at man gør en af delene. Mennesker er ikke skabt til at pendle mange timer i bil hver dag. Vi valgte selv vores nuværende bolig baseret på, blandt andet jobmuligheder, så jeg har taget min egen medicin.

Det er også her, hvor FIRE-bevægelsen kan lære os noget. For hvis vi først overvejer, hvor lidt der egentlig skal til for at holde os i live, og lade os leve rare liv, så er alt andet luksus. Og med de briller på, så er det nemt at skære det overflødige fra, og lad selve livet stå mere klart. Med færre ting, mindre stress og mere ro. Og i min verden er det også okay. Jeg tror på, at det nære, langsomme, nøjsomme og mormor-agtige liv, virkelig er det gode liv.

Og når vi taler biler, så vil jeg til enhver tid hellere sidde i styrtregn på cyklen, end i en bil mens min krop stille og roligt forfalder – der er nok dér hvor mine hippie-tendenser står allerklarest. For alle, der har kortere end 10km burde cykle, og jeg kommer aldrig til at forstå, at de ikke gør det. Og at de hellere betaler med årevis af deres arbejdsliv til at holde en dyr bil kørende, fremfor at få gratis motion, mærke årstiderne skifte (= bande over vejret) og føle effektiviteten i at få det hele på een gang 🙂

Mit liv skal ikke være effektiviseret i en grad, så min sjæl ikke kan følge med. Ting må gerne tage lang tid. For det hele er jo liv, hvis vi bare gør det ordentligt og er til stede. Og jeg tror helhjertet på, at vi skal have en langsommere samfund, hvor ting må tage tid, må være ubelejlige og hvor vi alle skal skrue ned for forbrug, rejser og den evige vækst.

Nu tjekker den gamle, sure hippie ud for idag. God aften derude.

-0-

Husk, at du kan følge mig på instagram eller bloglovin.

0 In Minimalisme

Minimalisme-hacks #1

Et kort indlæg, blot for at dele et lille minimalisme-trick, der kan få dit hjem (særligt hvis det inkluderer børn aka dimse-magneter) til at se mere ryddeligt ud. Hvis det er dit mål, måske er du ligeglad 🙂

På billedet ovenfor ses vores kommode i stuen, og mig selv i genspejlingen (hej), og den obligatoriske, hvis man har boet på Østerbro, Kåhler-vase. Men hvad man ikke kan se er, at vasen er en uundværlig del af mit plot til at fremstå som om vi lever et minimalistisk liv.

Vasen ser nemlig sådan her ud, hvis du kigger ned i den.

Tricket er, at når jeg løbende små-rydder op, så dukker der tusind små dimser op, som primært er ungernes og som jeg derfor ikke bare kan smide til genbrug, men heller ikke gider forholde mig til. Så disse små-dimser ryger i vasen, og når toppen er nået, så hælder jeg det hele ud, ungerne må redde det de vil beholde, og resten ryger ud.

Tada, verdens nemmeste genvej til et zen-agtigt hjem, så længe du ikke prøver at bruge vasen til blomster 🙂

God aften derude.

-0-

Husk, at du kan følge mig på instagram eller bloglovin.

4 In Frugal Friday

Frugal friday

Endnu en fredag, og endnu en gang frigal friday her på bloggen. I denne uge har jeg/vi:

 • Fundet symaskinen frem og en reddet en løs tråd i bunden af storebrors yndlingsbukser, lappet et par af lillebrors bukser og fixet en syning på et par trusser, som ellers er helt nye og med 30 sekunder ved symaskinen er fine igen. Jeg er med på, at jeg ikke sparer en formue ved at reparere fremfor at smide ud, men det føles godt at passe på sine ting, og i længden sparer det jo både tid og penge, når det bliver en fast vane.
 • Sået salat, spinat, tomater og agurk, og går og hepper på næsten gratis mad fra haven.
 • Vander selvsamme have med overskudsvand fra køkkenet, og glæder mig over, at vi ikke er i nærheden af den tørke vi havde sidste år, så overskudsvandet faktisk næsten er nok.
 • Har af andre grunde, droppet kaffe i en periode. Men når kaffen primært er byttet ud med vand, så sparer jeg faktisk også lidt penge der. Men primært er det bare spændende at mærke min krop uden en overflod af koffein. Jeg er faktisk mere frisk, hvilket jeg ikke havde forventet, men måske finder kroppen en mere naturlig balance uden koffein. Pas.
 • Vi droppede en gang sushi i weekenden. Egentlig havde jeg besluttet mig for at fejre med sushi, når bogen var sendt til første gennemlæsning. Men da dagen oprandt var ungerne trætte og de voksne overmætte fra en stor frokost. Så vi valgte et roligt måltid derhjemme a la væltet fryser i stedet for, og det var helt den rigtige beslutning. Dette punkt går direkte ind i kernen af, hvad vi tænker om forbrug og penge herhjemme – det uddyber jeg i et selvstændigt indlæg en af dagen.
 • Det er blevet en fast vane, at jeg bager 1-2 gange i løbet af ugen. Jeg er gået over til koldhævede boller. Der er ikke noget bedre end nybagt brød om morgenen. De kræver også mindre gær og mel, så det sparer lidt på den lange bane, og vi slipper helt for at købe boller til drengenes madpakke, hvilket virkelig er en besparelse. Og så ved vi, hvad der er i dejen, hvilket føles rigtigt rart.
 • Apropos hjemmebagte boller, så kunne lillebror ikke spise sin morgenmad, så jeg gemte den halvfuldte skål med havregryn, mælk og rosiner i køleskabet (med en tallerken over) og når jeg rører dejen sammen i aften, så kommer resten oveni. Her tages madspild alvorligt 🙂
 • Jeg lavede en omgang pasta og kødsovs til aftensmad i aften. Kødsovsen bestod af et løg, hakket kylling, hakkede tomater fra dåse, en halv reven spidskål fra køleskabet, tre slatne peberfrugter fra vindueskarmen, en slat ketchup og diverse krydderier. Det eneste jeg købte var kødet, resten havde jeg allerede. Og nu har vi kødsovs til 3-4 gange aftensmad, enten til pasta, i wraps eller på pizza. Det er mange dage, hvor vi ikke skal tænke på aftensmad og det er ren hverdagsluksus i min verden.

Da jeg startede listen her til aften var jeg lidt blank på, hvad jeg skulle skrive, men da jeg først kom igang, så var der mange små minimalisme/hverdagshacks at nævne. Det viser bare, at det efterhånden er blevet en indgroet vane at tænke på ressourcerne i hverdagen, både for at spare tid, penge og miljø-aftryk. Sparemusklen bliver stærkere og stærkere efterhånden som man øver den, spørg bare de andre inde i verdens bedste facebook-gruppe – det er bare et spørgsmål om øvelse 🙂

Facebook-gruppen er iøvrigt lige på nippet til at runde 10K medlemmer. Det er så vild en følelse, at så mange mennesker i fællesskab øver sig i at leve med færre ting, for færre penge og med mere frihed. Jo flere vi kan påvirke til at vælge et liv med mindre forbrug og mere liv, jo bedre for kloden og jo bedre for os selv som menneske. Det føles som en mikro-revolution 🙂

God aften derude.

-0-

Husk, at du kan følge mig på instagram eller bloglovin.

0 In Økonomi

Shoppelisten 2019 #1

Indlægget indeholder affiliate links. Det betyder, at jeg får en procentdel af salget, hvis du kan bruge anbefalingen og følger linket.

Siden jeg startede mit købestops-projekt i 2014 har jeg skrevet her på bloggen, når jeg køber nyt til garderoben. I starten beskrev jeg kun mine nyanskaffelser/erstatningskøb, men efterhånden rykkede de fleste af mine køb over til at være genbrug, så nu noterer jeg også dem. Bare for at vise, at der ikke gemmer sig et stort forbrug der i stedet for.

Jeg har valgt at skrive om tøjet er købt fra ny af, og hvad prisen har været, bare for at være så åben som mulig. Indtil videre har 2019 budt på følgende køb:

 • 2 bh’er (nye – januar 2019 – gave).
 • Skisæt (nyt – februar 2019 – 4200kr).
 • To sæt uld skiundertøj (nyt – februar 2019 – gave).
 • Sort ærmeløs top (genbrug – maj 2019 – 20kr). På billedet ovenfor.
 • Stribet bluse med trekvart ærmer (genbrug – maj 2019 – 30kr).
 • Gummistøvler (nye – juni 2019 – 128kr).

Med mit tøj-projekt i maj er det virkelig gået op for mig, hvor lidt jeg tøj jeg har brug for, for at føle mig fine og som “mig”, hver eneste dag. Det er den ultimative form for luksus at opdage, at jeg har brug for endnu mindre end jeg havde troet. Og det har blot bekræftet mig, endnu engang i, at minimalisme er svaret på alt 🙂

God aften derude.

-0-

Husk, at du kan følge mig på instagram eller bloglovin.